آب بندی ، شوره زدای بتن ، رویال آدرس ، برج بتنی ، عایق کاری ، آب بندی بتن

مجتمع تجاری اداری رویال آدرس الهیه

مشخصات پروژه نام پروژه: مجتمع تجاری اداری رویال آدرس کارفرما: شرکت خورشید سواران مهر مجری: سید حسین مصطفوی (ال نانو) موضوع پروژه: شوره زدایی بتن نما، اعمال مواد آب بند…
آب بندی حیاط ، عایق حیاط ، آب بندی سنگ ، آب بندی بام

مجتمع مسکونی عظیمیه

مشخصات پروژه نام پروژه: مجتمع مسکونی عظیمیه کارفرما: مهندس بیگدلو مجری: سید حسین مصطفوی (ال نانو) موضوع پروژه: آب‌بندی بام ساختمان تاریخ پایان: بهمن 95 آدرس: کرج، شهرک رسالت، گلستان 10،…
آب بندی حیاط ، عایق حیاط ، آب بندی سنگ ، آب بندی رمپ

مجتمع اداری ونک

مشخصات پروژه نام پروژه: مجتمع اداری ونک کارفرما: مهندس نظام الدینی مجری: سید حسین مصطفوی (ال نانو) موضوع پروژه: آب‌بندی حیاط و رمپ پارکینگ تاریخ پایان: بهمن 96 آدرس: تهران،…
آب بندی بام ، عایق بام ، آب بندی بدون تخریب ، عایق رطوبتی نانو ، اب بند هوشمند

مجتمع مسکونی سحر

مشخصات پروژه نام پروژه: مجتمع مسکونی سحر کارفرما: مهندس یوسف زاده مجری: سید حسین مصطفوی (ال نانو) موضوع پروژه: آب‌بندی بام تاریخ پایان: اردیپهشت 95 آدرس: تهران، خیابان شاهین شمالی،…
فهرست