آب بندی استخر

محصولات

ورق کاورسیل

ورق کاورسیل پوسته ای غیر قابل نفوذ آب است که در ساخت استخرهای کشاورزی و ذخیره آب استفاده میشود،‌ استفاده…
محصولات

آب بند و آب گریز چوب

مایع نانو سیلیکاتی نفوذگر بر پایه آب با خاصیت ایجاد آب بندی و محافظت دائمی و جلوگیری از تغییر شكل چوب و کلیه مشتقات چوبی، پرایمر چوب در محیطهای مرطوب و باز با مقاومت کامل در برابر نورخورشید امکان استفاده از چوب روسی به جای ترمو وود در نما و محیطهای مرطوب قابل استفاده در...
فهرست