دسته: گلیزینگ بتن و کفپوش بتنی الماس

بخشی از رزومه گلیزینگ بتن و کفپوش الماس را برایتان لیست کرده ایم.

بتن ریزی بدون خط کاتر (بتن یکپارچه) در پروژه پاساژه تراشه قم

اجرای بتن ریزی کف و گلیزینگ کفپوش الماس پروژه پاساژ تراشه

توضیحات پروژه بتن ریزی کف و گلیزینگ پروژه پاساژ تراشه به شرح زیر میباشد بتن ریزی بدون خط کاتر و…
خدمات آب بندی و عایق رطوبتی نانو
اجرای بتن ریزی بدون خط کاتر و یک تکه و گلیزینگ آن در پروژه کرمان خودرو

اجرای بتن ریزی بدون خط کاتر و یک تکه و گلیزینگ آن در پروژه کرمان خودرو

اجرای بتن ریزی بدون خط کاتر و یک تکه و گلیزینگ آن در پروژه کرمان خودرو :این پروژه در شرکت…
خدمات آب بندی و عایق رطوبتی نانو