ژل میکروسیلیس الیاف دار

ژل میکروسیلیس
محصولات

ژل میکروسیلیس الیاف دار

افزایش مقاومت، دوام و اسلامپ نتیجه استفاده از میکروسیلیس نوعی افزودنی اصلاح شده پیشرفته، تشکیل شده از ذرات ریز و سبک با خاصیت جذب آب بالا که به منظور نفوذ ناپذیر و آب بند نمودن بتن مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب که با به کار گرفتن این محصول روانی بتن افزایش و به…

فهرست