نام پروژهنام محصولسال اجرا
چیتگرعایق رطوبتی دو جزئی – آب بندی استخر1402
شهرک اندیشهآب بندی بام1402
مجتمع اداری تجاری چمران کرجعایق رطوبتی تک جزئی پایه معدنی – آب بندی دیواره بتنی1402
شرکت اتکا ارتشاجرای گلیزینگ و بتن الماس کف بتنی انبار های رب1402
شرکت بم خودرواجرای گلیزینگ بتن و کفپوش الماس – بتن کف انبار تولید1402
پادگان امام حسینبرداشت اپوکسی از کف بتنی سالن و اجرای گلیزینگ بتن1402
شرکت لبنیات پایتختاجرای گلیزینگ کف بتنی – کف سالن تولید1402
شرکت کرمان خودرو شرکت زراجرای کفپوش الماس گلیزینگ بتن – کف سالن تولید1401
ویلایی زعفرانیه مهندس نایباجرای عایق رطوبتی دو استخر کاشی شده توسط عایق هوشمند1402
اجرای عایق رطوبتی دو استخر کاشی شده1402
شرکت بخش دارویی هجرتاجرای گلیزینگ کف بتنی – سالن انبار1402
مجتمع مسکونی آقای بیگیاجرای عایق رطوبتی دیواره جانپناه وبام توسط عایق رطوبتی دو جزئی1402
مجتمع مسکونیاجرای عایق رطوبتی سه جزئی شفاف روی سنگ بام1402
مجتمع مسکونی آقای افراشی – شیخ بهاییاجرای عایق رطوبتی فلاورباکس1402
شرکت راه زندگی زر سفید – پاسداراناجرای گلیزینگ کف بتنی انبار1402
شرکت یاقوت1402
شرکت نقش جهان مهستاناجرای عایق آب بندی حوضچه های بیرون محوطه تاریخی شاه عباسی اصفهان1401
مجتمع شرکت مهدیس شهر رضااجرای عایق آب بندی پلی کاورسیل کف سالن تولید1401
شرکت نورد فولاد شیرازاجرای عایق آب بندی کانال های حرارتی نورد فولاد1401
مجتمع تجاری تراشه قماجرای کفپوش بتن الماسه رنگی پارکینگ1400